google-site-verification=tnqYwTLFv660YDnzb1u2DT3hsyXeM4RXguwhAz-lxGA


Statement

Hoe ik aankijk tegen de medische wereld

 
Vanuit mijn eigen ervaringen met de medische wereld Kan ik wel zeggen dat hierin nog veel te verbeteren valt. Ik denk dan aan zorgvuldigheid, bejegening, organisatie en communicatie. Ik zal hiervan een paar voorbeelden geven.

* Regelmatig krijg ik de indruk dat zorgverleners mijn dossier niet (voldoende) hebben bekeken voor de afspraak of dat zij zich desondanks niet of onvoldoende kunnen inleven. Bijvoorbeeld een specialist die iets adviseert zonder rekening te houden met wat dat betekent voor de rest van (de beperkingen van) mijn lichaam en leefsituatie.

* Ik mis vaak dat zorgverleners met me meedenken. In het contact ontbreekt het vaak aan afstemming. Er zijn ook zorgverleners die wel meedenken en zich laten raken door mijn situatie, deze zijn helaas in de minderheid.

* Regelmatig wordt verkeerde of onvolledige informatie gegeven. En soms zelfs voel ik mij niet serieus genomen door de adviezen die worden gegeven of de manier waarop er gesproken wordt (niet met mij maar over mij) en/of informatie niet of niet tijdig wordt gedeeld.

* Vaak lijken ego en groepsbelangen van zorgverleners hun handelen te bepalen waarbij de belangen van de patiënt op de achtergrond raken of ronduit in strijd zijn daarmee. Zorgverleners verschuilen zich soms achter regels of systemen en nemen dan niet hun verantwoordelijkheid. Ik mis dan het flexibel omgaan met (veranderingen in) systemen en regels. Mijn situatie is uniek (zoals dat ook bij anderen het geval is) en in meer of mindere mate afwijken van standaardprocedures is soms nodig maar lijkt vaak niet mogelijk. Alsof sommige medewerkers niet in staat zijn om zelfstandig na te denken en beslissingen te nemen in situaties die om aanpassing vragen van de standaardprocedures.

Maar zoals hierboven gezegd, kom ik gelukkig ook andere kanten tegen van zorgverleners zoals een liefdevolle, kundige en bereidwillige benadering.

Mijn advies naar patiënten toe.

* Ik zou patiënten willen adviseren om zich goed voor te laten lichten door vragen op te schrijven voor een consult. En zo mogelijk iemand mee te nemen die kritisch mee kan luisteren en eventueel van steun kan zijn.

* Feedback geven aan zorgverleners zodat ze hun gedrag kunnen bijstellen.

* Aan de bel trekken bij instanties als een patiëntenfederatie of klachten/geschillencommissie waardoor hun eigen situatie en de zorg in het algemeen verbeterd kan worden.

* En vooral wil ik hen adviseren om goed naar hun lijf te luisteren en hierover te communiceren met zorgverleners. Zorgverleners zijn expert op hun gebied en jij bent expert van jouw lichaam. Over jouw lichaam ben jij de beste arts. Jij beleeft je lijf 24/7 en jij voelt en merkt signalen hierin op. Zorgverleners zijn afhankelijk van die informatie om adequaat te kunnen handelen. Patiënten en zorgverleners hebben elkaars expertise nodig. Daardoor is het van groot belang dat zorgverleners met patiënten samenwerken. Dan plaatsen ze zich niet boven de patiënt maar er naast.

Lees hier het statement van Yvonne Denies - slachtoffer van medisch dwalen en auteur van het boek: Een Strijder Voor Leven En Waarheid.

Boek bestellen

Klik op de button om het pakkende boek ‘Een strijder voor waarheid en leven’ te bestellen.